Bij de Watertoren

Bij de Watertoren

De locatie van het project Bij de Watertoren (voorheen bekend onder de naam Tuinzigt) bevindt zich op het voormalige Evidesterrein aan de zuidoostelijke rand van ’s-Gravendeel. De gemeenteraad van Binnenmaas heeft op 12 april 2012 het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor woningbouwproject Tuinzigt in ’s-Gravendeel vastgesteld. Het woningbouwproject Bij de Watertoren heeft vervolgens ongeveer drie jaar stil gelegen vanwege de crisis in de woningmarkt. Het plan is om het woningbouwproject weer gefaseerd te starten.

Evides gebruikt het terrein niet meer als waterwingebied en heeft de gronden verkocht aan de initiatiefnemer Waal om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Waal heeft inmiddels de samenwerking gezocht met de ontwikkelaar Weboma die verantwoordelijk zal zijn voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van het project.

Op de locatie is de monumentale watertoren nog te zien. Het uitgangspunt is om de watertoren te handhaven. In de afgelopen jaren heeft de gemeente samen met Waal gewerkt aan een plan voor de bouw, in verschillende fasen, van ongeveer 80 woningen op het voormalige waterwingebied. Het project Bij de Watertoren krijgt een gevarieerd woonprogramma van verschillende type woningen in diverse prijscategorieën. Op dit moment werken de gemeente en initiatiefnemer aan het voorontwerpbestemmingsplan. Wij hopen dat procedure voor het bestemmingsplan begin 2017 van start kan gaan. Voor deze periode rekenen wij een gemiddeld een jaar.

Verkoop woningen

Nadat het bestemmingsplan is gewijzigd en de omgevingsvergunning is verleend kan Weboma starten met de bouw van de woningen. Op dit moment is nog niet bekend hoe de fasering er precies uit zal zien en welke woningen als eerste aangeboden zullen worden. Geïnteresseerden voor de verkoop van de woningen kunnen zich bij de ontwikkelaar aanmelden via e-mail verkoop@Weboma.nl of telefoon 0174 – 225 600.

Communicatie

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt en wij plaatsen publicaties in het Kompas. Daarnaast stellen wij u graag zo goed mogelijk op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief. Via het e-mailadres secretariaat@binnenmaas.nl kunt u zich aan- of afmelden voor deze digitale nieuwsbrief. Heeft u geen internet? Dan kunt u via het telefoonnummer 14 078 een papieren exemplaar van deze nieuwsbrief aanvragen.